powrót

PKO BP pozyczka gotowkowa (miniratka)

PKO BP pozyczka gotowkowa (miniratka)

PKO BP Mini Ratka

  • do 24 000 zł bez zaświadczeń (wraz z kredytowanymi kosztami)
  • od 1000 zł do 120 000 zł (wraz z kredytowanymi kosztami)
  • możliwość konsolidacji zobowiązań spoza PKO

WYNAGRODZENIE

  • CPS 2%

WARUNKI

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zawarcie przez klienta z Bankiem umowy pożyczki w ciągu 60 dni od daty rejestracji wniosku kontaktowego (leada) o pożyczkę gotówkową.

W przypadku tej kampanii wypłata prowizji nastąpi po otrzymaniu od Reklamodawcy Raportu z uzyskanych przez Wydawców Konwersji.

dołącz do programu