powrót

Lime Kredyt

Lime Kredyt

Lime Kredyt  Pierwsza pożyczka za darmo, kolejne z rabatem do 50%
 

Warunki przyznawania pożyczki:  

  • minimalna kwota pożyczki – 100 PLN;
  • maksymalna kwota pożyczki – 3250 PLN;
  • minimalny okres spłaty – 7 dni;
  • maksymalny okres spłaty – 30 dni. 

Profil Klienta: 
wiek 18 - 70 lat; - minimalny wymagany dochód – 800 PLN; 

Wymagania dla Klienta: 
- obywatel polski z miejscem zamieszkania na terenie RP mający pełną zdolność do czynności prawnych; - konsument w rozumieniu przepisów Ustawy o Kredycie Konsumenckim; - posiadacz ważnego dowodu osobistego; - posiadacz aktywnego rachunku bankowego w celu realizacji i potwierdzenia wypłaty pożyczki; - posiadacz zdolności do spłaty zobowiązań względem Lime-Kredyt sp. z o.o. wynikającej z zaciągniętej pożyczki; - pozytywna ocena ryzyka kredytowego;  - brak istniejących zadłużeń wobec Lime-Kredyt sp. z o.o. 
 
WYNAGRODZENIE 

  • CPS - 180 zł netto pierwsza pożyczka nowego klienta

W przypadku tej kampanii wypłata prowizji nastąpi po otrzymaniu płatności od reklamodawcy. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności dział finansów firmy Blue Services przygotowuje płatności na rzecz Wydawców

dołącz do programu