powrót

PKO BP Konto Inteligo

PKO BP Konto Inteligo

Konto indywidualne Inteligo

  • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (Konta)
  • 0 zł za polecenie przelewu wewnętrznego i polecenie przelewu "standardowego"  oraz zlecenia stałe – realizowane za posrednictwem usługi bankowości elektronicznej
  • 0 zł za obsługę karty debetowej ,jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą w okresie rozliczeniowym, za który pobierana jest miesięczna opłata za obsługę karty debetowej  przekracza 99,99 PLN*
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów . PKO Banku Polskiego i Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK)

WYNAGRODZENIE

CPS 75 zł netto 

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie przez Klienta w ciągu 60 dni od daty otwarcia Konta Inteligo przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku głównego

dołącz do programu