06 Lutego
2019
powrót

Zmiana regulaminu

Zmiana regulaminu

Niniejszym spółka Blue Services Sp. z o.o. – Organizator Programu Partnerskiego Bluepartner, zwanego dotychczas Programem Partnerskim BlueLead – zawiadamia, że zamierza zmienić nazwę programu z „BlueLead” na „Bluepartner” oraz umożliwić osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej uczestniczenie w roli Wydawców w Programie Partnerskim Bluepartner. W związku z powyższym Organizator wprowadza stosowne zmiany w Regulaminie Programu Partnerskiego Bluepartner i niniejszym ogłasza jego nową treść.

Nowa treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://bluepartner.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty

Nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać od dnia 11 lutego 2019 r.

Zmiany Regulaminu obejmują przede wszystkim:

  • zmianę nazwę Programu Partnerskiego BlueLead na Program Partnerski Bluepartner;
  • zmiany postanowień zawartych w § 4 Regulaminu, rozszerzające katalog podmiotów, które mogą przystąpić do Programu Partnerskiego Bluepartner, o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • inne odpowiednie zmiany Regulaminu mające na celu objęcie jego warunkami również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W pozostałym zakresie, a w szczególności w zakresie zasad prowadzenia Programu Partnerskiego Bluepartner, postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki Regulaminu masz prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w § 12 ust. 4 Regulaminu.