Powrót do listy pytań

Czym jest konwersja?

Konwersją nazywa się każdy przypadek,  gdy potencjalny klient, za pośrednictwem kreacji marketingowej udostępnianej w platformie komunikacyjnej zapewnianej przez wydawcę, wykona odpowiednią akcję przewidzianą w ramach kampanii, w szczególności udostępni lead lub zawrze z reklamodawcą (lub jego kontrahentem) umowę na dostarczenie produktu.

Definicje