Powrót do listy pytań

Co oznaczają poszczególne statusy przypisywane leadom?

Każdy z wydawców, będąc w swoim panelu administracyjnym może na bieżąco monitorować statusy nadawane poszczególnym leadom. Statusy mogą być następujące:

1a - wstępnie zweryfikowany - oczekuje na przekazanie do reklamodawcy

1b - odrzucony - lead nie przeszedł weryfikacji

2 - przekazany do reklamodawcy - lead czeka na akceptację po stronie wydawcy

3a - potwierdzony przez reklamodawcę - jeżeli w danej kampanii obowiązywał model rozliczeń CPL, wówczas rozliczenie zostaje oznaczone jako "do wypłaty"

3b - odrzucony przez reklamodawcę - lead nie spełniał wymogów opisanych w zasadach kampanii

4 - sprzedaż - jeżeli w danej kampanii obowiązywał model rozliczeń CPS, wówczas rozliczenie zostaje oznaczone jako "do wypłaty"

Panel administracyjny