Powrót do listy pytań

Kiedy wydawcy przysługuje wynagrodzenie?

Jeżeli wydawca dostarczy reklamodawcy leady, które spełniają wymagania określone przez reklamodawcę w regulaminie kampanii (każda kampania może mieć inne warunki uznania leadu za pełnowartościowy).

Rozliczenia